Horari

MATÍ

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE
9.30-10.00 Lliure: ordinador, diari, jocs Lliure: ordinador, diari, jocs Lliure: ordinador, diari, jocs Lliure: ordinador, diari, jocs Lliure: ordinador, diari, jocs TANCAT
10.00- 10.30 Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar Esmorzar TANCAT
 10.30- 11.40  Actualitat  Informàtica A / 

Temes d’interès

 Música  Meditació  Cinefòrum TANCAT
11.40 – 11.50 Descans Descans Descans Descans Descans TANCAT
 11.50-13  Pintura / Dibuix Informàtica B / 

Dinàmiques

Assemblea i Moviment  Història de l’art  Cinefòrum TANCAT
13-13.30 Lliure: ordinador, diari, jocs Lliure: ordinador, diari, jocs Lliure: ordinador, diari, jocs Lliure: ordinador, diari, jocs Lliure: ordinador, diari, jocs TANCAT


TARDA

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE
15.30-16 Lliure: ordinador, diari, jocs Lliure: ordinador, diari, jocs Lliure: ordinador, diari, jocs Lliure: ordinador, diari, jocs TANCAT  
16-16.30 Notícies/ assemblea compra moviment / massatge Dinàmiques/ jocs TANCAT  
 16.30- 18.30  Cinefòrum / Autogestors   Cuina  Informàtica/

Càlcul i Llengua

 Manualitats / Gestalt  TANCAT  ACTIVITATS
18.30-19h Berenar Berenar Berenar Berenar TANCAT ACTIVITATS
 19 – 19.30  Activitats dirigides/ conversa Activitats dirigides/ conversa  Activitats dirigides/ conversa  Activitats dirigides/ conversa  TANCAT  ACTIVITATS