Qui som?

ACIDH

L’acidH som dues entitats (l’Associació i la Fundació Tutelar) sense ànim de lucre amb un únic objectiu: millorar la qualitat de vida de les persones amb intel·ligència límit mitjançant una atenció integral.

L’Associació acidH (Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà) neix al març de 1994, fruit de l’esforç conjunt de pares, professionals i voluntaris, per donar a conèixer el col·lectiu de persones amb intel·ligència límit, promoure i defensar els seus drets, sensibilitzar a la societat vers aquest col·lectiu i afavorir la creació de recursos específics amb l’objectiu d’assolir la seva integració social i laboral.

La Fundació Privada Tutelar acidH neix al març de 1998 com a resposta a les demandes dels pares amoïnats pel futur dels seus fills quan ells no hi siguin i per donar resposta a les situacions de desemparament i claudicació familiar. El seu objectiu principal és cobrir les necessitats de suport, protecció i garantia dels drets i promoure l’autonomia de les persones amb intel·ligència límit i discapacitat intel·lectual lleu d’acord amb les figures jurídiques de protecció previstes legalment.

Adreça administrativa:

C/ Siracusa 53, 08012 Barcelona.
Telèfon: 93 285 99 77

FUNDACIÓ PRIVADA CAN GELABERT

La Fundació Privada Can Gelabert és una petita entitat social sense ànim de lucre, creada l’any 2003 gràcies a l’altruisme d’una família catalana sensibilitzada i implicada amb la població més vulnerable de la nostra societat.

El nostre propòsit és, primordialment, la prevenció de l’exclusió social, per qualsevol raó, de les persones i grups que considerem més desfavorits, intentant facilitar, tant com sigui possible, el seu desenvolupament, integració i participació.

Des de la creació de la Fundació, i d’acord amb les directrius marcades pel nostre Patronat, hem dissenyat, implementat i col·laborat en projectes i programes innovadors d’intervenció social. Ja hem consolidat diverso Estem situats al carrer Pelai 42, 4º 1ª, de Barcelona s convenis amb entitats afins al nostre ideari per dur a terme nous projectes i aconseguir aliances estables i estratègies sostenibles que contribueixin a avançar en la consecució dels nostres principals propòsits.

  • En la actualitat treballem amb:
  • Famílies
  • Persones amb diversitat funcional
  • Gent gran
  • Migrants
  • Dones

Estem situats al carrer Pelai 42, 4º 1ª, de Barcelona